10.12.2007

Çirmen Savaşı ( 1371 )

Çirmen Savaşı

Sırplar,Sırp Sındığı yenilgisinin intikamını almak için Osmanlı kuvvetleri üzerine yeniden saldırıya geçti.Çirmen mevkiinde yapılan savaş,Osmanlı Devleti’nin zaferi ile sonuçlandı .Çirmen Savası ile Makedonya’nın yolları açılmış,Bulgar kralı,ayrıca Makedonya’daki Sırp prensleri ve Bizans İmparatotu Osmanlı hakimiyetini tanımıştır.Böylece Osmanlıların Balakanlardaki fetihleri kolaylaşmıstır.

Maltepe ( Palekanon ) Savaşı ( 1329 )

Maltepe - Palekanon - Savaşı


Bursan'nın Orhan Bey tarafından fethedilmesinden sonra Osmanlı komutanlarından Karamürsel, Akçakoca , Gazi Abdurrhaman ve Yakup Alp , kocaeli yarımadası'ndaki kaleleri fethetti. Osmanlı kuvvetlerinin İstanbul Boğazı'na yaklaşması ve İznik'i kuşatması üzerine Bİzanslılar, karşı saldırıya geçti.Bu gelişmeler üzerineİznik'i kuşatmış olan Orhan Bey, kuşatmayı kaldırarak Bizans üzerine yürüdü.İki ordu Maltepe'de karşılaştı. İmparator 3. Andranikos komutasındaki bizans ordusu büyük bir yenilgiye uğradı.Bu savaştan sonra hem Bizans hem de Anadolu'daki Türk Beylikleri , Osmanlıların faaliyetlerini daha yakından izlemeye başladı. Bizans kuvvetlerini Maltepede bozguna uğratan Osmanlı kuvvetleri iznik'i tekrar kuşattı. Şehir direnemeyerek Orhan Bey'e teslim oldu(1331). Bu fetihten sonra İzmit de kuşatıldı ve Osmanlı egemenliğine katıldı(1337).

İznik ve İzmit'in fethiyle Kocaeli Yarımadası Osmanlı egemenliğine alındı.Böylece Osmanlılar bölgenin en güçlü Türkmen Beyliklerinden biri oldu. Bizans'a karşı yapılan gaza lideri durumuna geldi. Sakarya Havzası ve Marmara Bölgesinde Bilecik , Bursa , İznik ve İzmit'in fethiyle bu bölgenin ticari zenginlikleri Osmanlı Devleti'nin ekonomisini güçlendirdi