15.12.2007

Niğbolu Savaşı ( 1396 )

Niğbolu Savaşı

Yıldırım Bayezit 1393'te Bulgar Krallığını ortadan kaldırarak, Bulgaristan topraklarının büyük bir kısmını Osmanlı'ya kattı.Böylece Osmanlı sınırları Tuna Nehri'ne kadar genişledi.Bosna ve Arnavutluk üzerine akınlar yapıldı. Osmanlı kuvvetlerinin macaristana kadar ilerlemesi ,İstanbul'un kuşatılması , Selanik'in fethedilmesi üzerine Osmanlıyı balkanlardan çıkarmak isteyen Avrupa Devletleri yeni bir Haçlı Ordusu hazırlayarak Niğbolu Kalesi'ni kuşattı.Yıldırım Bayezit komutasındaki Osmanlı Ordusu Niğbolu'ya geldi. 1396 yapılan savaşta haçlıları yenilgiye uğrattı.

Niğbolu zaferi , Osmanlı'nın Avrupadaki etkisini arttırdı.

1. Kosova Savaşı ( 1389 )

Çirmen Savaşı'nda Sırpları yenilgiye uğrattıktan sonra Balkanlar'da yeni fetihlere başlayan Osmanlı Akıncılarının yenilmesinden cesaret alan Balkan devletleri yeni bir haçlı ordusu hazırladılar. 1. Murat Bulgar Krallığını bu ittifaktan ayırmayı başardı.

Osmanlı Devleti'ni Balkanlar'dan çıkarmayı amaçlayan Haçlı ordusu , Kosova'da 1. Murat komutasındaki Osmanlı ordusuyula karşılaştı. Savaşta 1. Murat , haçlı kuvvetlerini büyük bir bozguna uğrattı. Daha sonra, 1. Murat savaş alanını gezerken, bir sırp fedaisi tarafından hançerlenerek şehit edildi.

Kosova Zaferinden sonra Sırplar yeniden Osmanlı egemenliğini kabul etti. Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı.

1. Murat 'ın ölümü üzerine yerine Yıldırım Bayezit geçti.

Osmanlı Padişahlarının Resimleri : Yıldırım Bayezit


Yıldırım Bayezıd Temsili Resim

İstanbul'un Kusatilmasi

İstanbul'un kuşatılması

Yıldırım Bayezit'e karşı Karamanoğulları Beyliği ile ittifak yapan Bizans İmparatoru, bir yandan Anadolu'daki Türk beyliklerini, diğer taraftan da Avrupa devletlerini Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtıyordu.Bu gelişmeler üzerine Yıldırım Bayezıt İstanbul'u karadan ve denizden kuşattı. Niğbolu savaşının çıkması üzerine, yapılan kuşatma kaldırıldı. Niğbolu Savaşı'ndan sonra İstanbul yeniden kuşatıldı. Yıldırım Bayezıt kuşatma sürerken Bizans'ın Karadeniz ile bağlantısını kesmek için Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. Osmanlı'nın elindeki toplar İstanbul'un surlarını yıkacak büyüklükte değildi. Ayrıca Anadolu'da ve Rumeli'de karışıklıklar çıkmıştı. Bu nedenlerle İstanbul kuşatması kaldırıldı. Bizans'ın Avrupa'dan yardım arayışlarının devam etmesi nedeniyle 1400 tarihinde tekrar gerçekleştirilen İstanbul kuşatması , doğuda görülen Timur tehlikesi üzerine kaldırıldı. Buna rağmen Bizans ile istenilen şartlarda bir antlaşma yapıldı.

Bu antlaşmaya göre;

* İstanbul'da bir Türk mahellesi kurulacak ve bir cami yapılacaktır.
* İstanbul'daki Türklerin davalarına bakmak için bir kadı tayin edilecek
* Bizans Osmanlı Devleti'ne her yıl vergi verecekti.