19.12.2007

Kardeşler Arası Taht Kavgaları ( Fetret Devri )

Osmanlı tarihinde 1402 ' den 1413 yılına kadar süren ve taht kavgaları ile geçen döneme fetret devri denir. Bu dönemde Yıldırımın oğullarından Musa Çelebi , İsa Çelebi , Mehmet Çelebi ,ve Süleyman Çelebi aralarında üstünlük mücadelesi başladı. Şehzadeler arasında taht kavgası Bizans'ın işine geldiği için mücadeleyi sürekli körüklüyordu. Şehzadeler ise hükümdar olabilmek uğruna başta Bizans ve Anadolu Beyleri olmak üzere Venedik, Ceneviz, Sırp ve Bulgar gibi devletlere taviz vermek zorunda kaldılar.

Yıldırımın oğulları arasında yaşanan taht kavgalarını Mehmet Çelebi Kazandı ve 1453 yılında Osmanli İmparatoru oldu.