15.12.2007

1. Kosova Savaşı ( 1389 )

Çirmen Savaşı'nda Sırpları yenilgiye uğrattıktan sonra Balkanlar'da yeni fetihlere başlayan Osmanlı Akıncılarının yenilmesinden cesaret alan Balkan devletleri yeni bir haçlı ordusu hazırladılar. 1. Murat Bulgar Krallığını bu ittifaktan ayırmayı başardı.

Osmanlı Devleti'ni Balkanlar'dan çıkarmayı amaçlayan Haçlı ordusu , Kosova'da 1. Murat komutasındaki Osmanlı ordusuyula karşılaştı. Savaşta 1. Murat , haçlı kuvvetlerini büyük bir bozguna uğrattı. Daha sonra, 1. Murat savaş alanını gezerken, bir sırp fedaisi tarafından hançerlenerek şehit edildi.

Kosova Zaferinden sonra Sırplar yeniden Osmanlı egemenliğini kabul etti. Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı.

1. Murat 'ın ölümü üzerine yerine Yıldırım Bayezit geçti.

Hiç yorum yok: