17.12.2007

2. Kosova Savaşı ( 1448 )

2. Murat Varna Zaferi'nden sonra RUmeli'deki ilerleyişine devam etti.Mora'da Türk egemenliğini yeniden sağladı. Bu arada Arnavutluk'ta İskender Bey isyan etti.Osmanlı Devletinin bu isyanla uğraşmasını fırsat bilen Avrupalılar Varna yenilgisinin öcünü almak ve Osmanlı ilerleyişini durdurmak için yeniden haçlı ittifakı oluşturdular. Osmanlılar Erdel Voyvadasi Hünyani Yanoş komutasındaki yeni Haçlı ordusu ile Kosova Meydanı'nda yaptıkları savaşta büyük bir zafer kazandı.2. Kosova Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti Tuna Nehri'nin güneyindeki egemenliğini sağlamlaştırdı.

Hiç yorum yok: