28.12.2007

2. Murat Donemi (1421 - 1451 )

2. Murat Dönemi

2. Murat tahta çıktıktan sonra Bizans İmparatoru hükümdarlığını kutlamakla beraber, bazı isteklerde bulundu.Bizans'ın isteği 2. Murat 'ın iki erkek kardeşinin rehine olarak İstanbul'a göndermesiydi.Aksi takdirde Mustafa Çelebi'yi bırakacağını açıkladı. 2. Murat bu istekleri kabul etmemesi üzerine Bizans Limni adasındaki Mustafa Çelebi ile Aydınoğlu Cüneyt Bey serbest bırakıldı.

Hiç yorum yok: